Med insikt bygga värde

Med insikt
bygga värde

Garn Invest är ett investeringsbolag med hemvist i Lund. Vi kombinerar finansiella och operationella insikter för varaktigt värdeskapande.

Garn Invest är ett investeringsbolag med hemvist i Lund. Vi kombinerar finansiella och operationella insikter för varaktigt värdeskapande.


VD har ordet

“Vår metodik och strategi tar ansats i Garns syfte – med insikt bygga värde.
Att bygga varaktigt värde, oavsett marknadscykel.
Detta är essensen av investering.”

Bolagspresentation

Läs mer genom att klicka på bilden.

VD har ordet

“Vår metodik och strategi tar ansats i Garns syfte – med insikt bygga värde. Att bygga varaktigt värde, oavsett marknadscykel. Detta är essensen av investering.”

Garns metod

Våra innehav grundas i Garns metod – där djup fundamental analys vävs samman med unika insikter från våra erfarenheter och nätverk.

Garns metod

Våra innehav grundas i Garns metod – där djup fundamental analys vävs samman med unika insikter från våra erfarenheter och extensiva nätverk.Vår målsättning är att identifiera kvalitativa bolag med högt inneboende värde till förmån för våra aktieägare.”

”Vår målsättning är att identifiera kvalitativa bolag med högt inneboende värde till förmån för våra aktieägare.”

Kontakta oss

Intresserad av att veta mer

om Garn Invest?

Kontakta oss

Intresserad av att veta mer
om Garn Invest?