Vår metod

Vår metod


“Våra innehav grundas i Garns metod – där djup fundamental analys vävs
samman med operationella insikter.”

 

”Våra innehav grundas i Garns metod – där djup fundamental analys vävs samman med operationella insikter.”

 Garns metod

Via Garns metod identifieras investeringsuniversum och enskilda bolag där vi har ett informationsövertag. Övertaget säkerställer stor potential för värdeskapande över tid.


Garns metod

Via Garns metod identifieras investeringsuniversum och enskilda bolag där vi har ett informationsövertag. Övertaget säkerställer stor potential för varaktigt värdeskapande.


Garns metod

Via Garns metod identifieras investeringsuniversum och enskilda bolag där vi har ett informationsövertag. Övertaget säkerställer stor potential för värdeskapande över tid.


 

“Genom att värdera Garns styrka, i respektive del av metoden, erhålls en total. 

Totalen används för att jämföra vårt informationsövertag, kontra övriga aktörer, 

samt investeringarnas potentiella övervärde.”

 

”Genom att värdera Garns styrka, i respektive del av metoden, erhålls en total.
Totalen används för att jämföra vårt informationsövertag, kontra övriga aktörer, samt investeringarnas potentiella övervärde.”


Att finna investeringen

För att uppnå överavkastning behöver investeraren ta avvikande positioner, ofta både mot marknaden och analytikerkåren.

Detta uppnås via ett fokuserat arbete, där både bolagets och analytikernas tes utmanas. I ett fåtal fall leder arbetet till ett informationsövertag.

Via informationsövertaget kan ett värdearbitrage säkerställas. Därmed tryggas både avkastning och insats vid investeringstillfället.

Optimala miljöer för arbitrage är:
  – Invecklade och volatila segment.
  – Segment som befinner sig sent i kapitalcykeln.¹
  – Begränsad likviditet och lågt institutionellt ägande.

Garn investerar idag i följande segment som uppfyller dessa kriterier:

Retail och konsument.

 


¹ Chancellor, E. (2015). Capital Returns: Investing Through the Capital Cycle:
A Money Manager’s Reports 2002-15.


”Genom att värdera Garns styrka, i respektive del av metoden, erhålls en total. Totalen används för att jämföra vårt informationsövertag, kontra övriga aktörer, samt investeringarnas potentiella övervärde.”Att finna investeringen

För att uppnå överavkastning behöver investeraren ta avvikande positioner, ofta både mot marknaden och analytikerkåren.

Detta uppnås via ett fokuserat arbete, där både bolagets och analytikernas tes utmanas. I ett fåtal fall leder arbetet till ett informationsövertag.

Via informationsövertaget kan ett värdearbitrage säkerställas. Därmed tryggas både avkastning och insats vid investeringstillfället.

Optimala miljöer för arbitrage är:
  – Invecklade och volatila segment.
– Segment som befinner sig sent i kapitalcykeln.¹
– Begränsad likviditet och lågt institutionellt ägande.

Garn investerar idag i följande segment som uppfyller dessa kriterier:
Retail och konsument.

 

¹ Chancellor, E. (2015). Capital Returns:
Investing Through the Capital Cycle:

A Money Manager’s Reports 2002-15.

Kontakta oss

Intresserad av att veta mer
om Garn Invest?

Kontakta oss

Intresserad av att veta mer
om Garn Invest?