Vår metod

Vår metod

“Våra innehav grundas i Garns metod – där djup fundamental analys vävs
samman med operationella insikter.”

 

”Våra innehav grundas i Garns metod – där djup fundamental analys vävs samman med operationella insikter.”

 Garns metod

Via Garns metod identifieras investerings-universum och enskilda bolag där vi har ett informationsövertag. Övertaget säkerställer stor potential för värdeskapande över tid.


Garns metod

Via Garns metod identifieras investeringsuniversum och enskilda bolag där vi har ett informationsövertag. Övertaget säkerställer stor potential för varaktigt värdeskapande.


Garns metod

Via Garns metod identifieras investeringsuniversum och enskilda bolag där vi har ett informationsövertag. Övertaget säkerställer stor potential för värdeskapande över tid.


”Genom att värdera Garns styrka, i respektive del av metoden, erhålls en total.
Totalen används för att jämföra vårt informationsövertag, kontra övriga aktörer, samt investeringarnas potentiella övervärde.”

 

“Genom att värdera Garns styrka, i respektive del av metoden, erhålls en total. 

Totalen används för att jämföra vårt informationsövertag, kontra övriga aktörer, 

samt investeringarnas potentiella övervärde.”

 


”Genom att värdera Garns styrka, i respektive del av metoden, erhålls en total. Totalen används för att jämföra vårt informationsövertag, kontra övriga aktörer, samt investeringarnas potentiella övervärde.”

Investera i Garn

Vi välkomnar varaktiga delägare
som delar Garns syfte.

Investera i Garn

Vi välkomnar varaktiga delägare
som delar Garns syfte.