VD har ordet

VD har ordet

 

“An investment operation is one which, on thorough analysis,

promises safety of principal and a satisfactory return.

Operations not meeting these requirements are speculative.”

 

 

 

 “An investment operation is one which, on thorough analysis, promises safety of principal and a satisfactory return.

Operations not meeting these requirements are speculative.”


  

 

 

Ovanstående citat kommer från Security Analysis, utgiven 1934. Boken författades av Benjamin Graham och David Dodd i kölvattnet av den stora depressionen. Citatet fångar essensen av vad en investering är och hur det särskiljer sig mot spekulation. Oftast likställs begreppen och över tid hamnar investeringens betydelse i skuggan av trender och genvägar till materiell rikedom. För Garn utgör dock citatet, och dess andemening, grunden som vår verksamhet bygger på.

 

Investering innebär förvärv av en tillgång, till ett lägre pris än dess inneboende värde. Förenklat – en hundralapp köps för en femtiolapp. För att lyckas med detta måste investeraren besitta en insikt, som inte innehas hos den prissättande marknaden, det vill säga ett informationsövertag. Övertaget ger insyn i hur tillgången, med sina kassaflöden, kommer te sig över tid och därmed kan investeraren göra en korrekt värdering. Därefter kan investeraren nyttja skillnaden, mellan marknadspris och inneboende värde, till sin fördel. Metodiken kräver fokus, temperament och långsiktighet.

 

Trots metodikens rationalitet har användandet med åren, i vår mening, minskat. På 1970-talet innehades en aktie i cirka fem år innan försäljning. År 2022 ägdes en aktie i genomsnitt 10 månader (NYSE, 2023). Trenden har bland annat pådrivits av den elektroniska värdepappershandeln, samt det ekosystem av kommentatorer som uppmuntrar till fler transaktioner. Med hänsyn till denna trend ser vi stora möjligheter att nyttja marknadens opportunistiska felbedömningar – för att investera i kvalitativa bolag till fördelaktigt pris.

 

 

Ovanstående citat kommer från Security Analysis, utgiven 1934. Boken författades av Benjamin Graham och David Dodd i kölvattnet av den stora depressionen. Citatet fångar essensen av vad en investering är och hur det särskiljer sig mot spekulation. Oftast likställs begreppen och över tid hamnar investeringens betydelse i skuggan av trender och genvägar till materiell rikedom. För Garn utgör dock citatet, och dess andemening, grunden som vår verksamhet bygger på.

 

Investering innebär förvärv av en tillgång, till ett lägre pris än dess inneboende värde. Förenklat – en hundralapp köps för en femtiolapp. För att lyckas med detta måste investeraren besitta en insikt, som inte innehas hos den prissättande marknaden, det vill säga ett informationsövertag. Övertaget ger insyn i hur tillgången, med sina kassaflöden, kommer te sig över tid och därmed kan investeraren göra en korrekt värdering. Därefter kan investeraren nyttja skillnaden, mellan marknadspris och inneboende värde, till sin fördel. Metodiken kräver fokus, temperament och långsiktighet.

 

Trots metodikens rationalitet har användandet med åren, i vår mening, minskat. På 1970-talet innehades en aktie i cirka fem år innan försäljning. År 2022 ägdes en aktie i genomsnitt 10 månader. Trenden har bland annat pådrivits av den elektroniska värdepappershandeln, samt det ekosystem av kommentatorer som uppmuntrar till fler transaktioner. Med hänsyn till denna trend ser vi stora möjligheter att nyttja marknadens opportunistiska felbedömningar – för att investera i kvalitativa bolag till fördelaktigt pris.

 

“Vår metodik och strategi tar ansats i Garns syfte – med insikt bygga värde. 

Att bygga varaktigt värde, oavsett marknadscykel.

Detta är essensen av investering.


“Vår metodik och strategi tar ansats i Garns syfte –
med insikt bygga värde.

Att bygga varaktigt värde, oavsett marknadscykel.

Detta är essensen av investering.

 

 

Garns metod är konstruerad för att finna investeringsuniversum (segment och bolag), där vi besitter ett informationsövertag, vilket möjliggör investeringar i kvalitativa bolag som är felaktigt värderade av marknaden. Vår metod och långsiktighet ger oss förutsättningarna att rida ut marknadsfluktuationer och även kapitalisera på dem. Likt hur en husägare inte ber om ett referensvärde varje dag avser vi att investera för att åtnjuta det långsiktiga värde som bolagen ämnar producera, inte kortfristiga prisrörelser.

 

Genom kombinationen av operationella och finansiella insikter står Garn inför intressanta möjligheter. Med vår operativa erfarenhet innehas förståelsen för den dagliga verksamheten och investeringens potentiella uppsida. Garns finansiella insikter bidrar till en korrekt bolagsvärdering, som därmed tryggar en adekvat säkerhetsmarginal för att begränsa nedsidan. Det finns flera aktörer som besitter en av insikterna, men få som besitter båda.

 

Vår metodik och strategi tar ansats i Garns syfte – med insikt bygga värde. Att bygga varaktigt värde, oavsett marknadscykel. Detta är essensen av investering. Med denna grund tar vi oss nu an möjligheterna med högsta integritet och strävan.

 

Jag välkomnar er att följa vår resa.

 

 

Garns metod är konstruerad för att finna investeringsuniversum (segment och bolag), där vi besitter ett informationsövertag, vilket möjliggör investeringar i kvalitativa bolag som är felaktigt värderade av marknaden. Vår metod och långsiktighet ger oss förutsättningarna att rida ut marknadsfluktuationer och även kapitalisera på dem. Likt hur en husägare inte ber om ett referensvärde varje dag avser vi att investera för att åtnjuta det långsiktiga värde som bolagen ämnar producera, inte kortfristiga prisrörelser.

 

Genom kombinationen av operationella och finansiella insikter står Garn inför intressanta möjligheter. Med vår operativa erfarenhet innehas förståelsen för den dagliga verksamheten och investeringens potentiella uppsida. Garns finansiella insikter bidrar till en korrekt bolagsvärdering, som därmed tryggar en adekvat säkerhetsmarginal för att begränsa nedsidan. Det finns flera aktörer som besitter en av insikterna, men få som besitter båda.

 

Vår metodik och strategi tar ansats i Garns syfte – med insikt bygga värde. Att bygga varaktigt värde, oavsett marknadscykel. Detta är essensen av investering. Med denna grund tar vi oss nu an möjligheterna med högsta integritet och strävan.

 

Jag välkomnar er att följa vår resa.

Eric Thysell
Verkställande direktör

Eric Thysell

Verkställande direktörKontakta oss

Intresserad av att veta mer
om Garn Invest?

Kontakta oss

Intresserad av att veta mer
om Garn Invest?