Om oss

Om oss

Ett investeringsbolag med hjärtat i Lund

Garn Invest är ett investeringsbolag med hemvist i Lund. Med våra operationella och finansiella insikter möjliggörs goda investeringar till förmån för Garns aktieägare.

Med fokus på Norden

Vi investerar i nordiska bolag, vilka faller inom ramen för Garns utvalda investeringsuniversum. Den nordiska marknaden uppvisar en hög BNP per capita, stark kreditvärdighet och ett innovativt näringsliv. Således råder gynnsamma förutsättningar för ett stabilt investeringsklimat. 

“Genom att väva samman våra insikter erhålls ett informationsövertag.
Detta främjar kvalitativa
investeringar med god säkerhetsmarginal.”

För att finna framtidens kvalitetsbolag idag

Garns investeringsuniversum består av segment där ledning har ett informationsövertag gentemot andra investerare. Detta övertag möjliggör investeringar med ett högt inneboende värde och en god säkerhetsmarginal.

Via Garns metod för
goda investeringar

Våra investeringsuniversum väljs via Garns metod, där djup fundamental analys förenas med extensiv bearbetning av tredjepartskällor och nätverk. För att säkerställa informationsövertaget stresstestas våra insikter mot andra investerares. Via Garns metod identifieras framtidens kvalitetsbolag idag, samt säkerställs goda investeringar över tid.

Ett investerings-bolag med hjärtat
i Lund

Garn Invest är ett investeringsbolag med hemvist i Lund. Med våra operationella och finansiella insikter möjliggörs goda investeringar till förmån för Garns aktieägare.

Med fokus på Norden

Vi investerar i nordiska bolag, vilka faller inom ramen för Garns utvalda investeringsuniversum. Den nordiska marknaden uppvisar en hög BNP per capita, stark kreditvärdighet och ett innovativt näringsliv. Således råder gynnsamma förutsättningar för ett stabilt investeringsklimat.

”Genom att väva samman våra insikter erhålls ett informationsövertag. Detta främjar kvalitativa investeringar med god säkerhetsmarginal.”

För att finna framtidens kvalitetsbolag idag

Garns investeringsuniversum består av segment där ledning har ett informationsövertag gentemot andra investerare. Detta övertag möjliggör investeringar med ett högt inneboende värde och en god säkerhetsmarginal.

Via Garns metod för bestående investeringar

Våra investeringsuniversum väljs via Garns metod, där djup fundamental analys förenas med extensiv bearbetning av tredjepartskällor och nätverk. För att säkerställa informationsövertaget stresstestas våra insikter mot andra investerares. Via Garns metod identifieras framtidens kvalitetsbolag idag, samt säkerställs goda investeringar över tid.

Kontakta oss

Intresserad av att veta mer
om Garn Invest?

Kontakta oss

Intresserad av att veta mer
om Garn Invest?