Om oss

Om oss

Ett investeringsbolag med hjärtat i Lund

Garn Invest är ett investeringsbolag med hemvist i Lund. Med våra operationella och finansiella insikter möjliggörs varaktiga investeringar till förmån för Garns aktieägare.

Med fokus på Norden

Vi investerar i noterade nordiska bolag, vilka faller inom ramen för Garns utvalda investeringsuniversum. Den nordiska marknaden uppvisar en hög BNP per capita, stark kreditvärdighet och ett innovativt näringsliv. Således råder gynnsamma förutsättningar för ett stabilt investeringsklimat. 

“Genom att väva samman våra insikter erhålls ett informationsövertag. Detta främjar kvalitativa och varaktiga investeringar med god säkerhetsmarginal.”

För att finna framtidens kvalitetsbolag idag

Garns investeringsuniversum består av bolagssegment där ledningens insikter vävs samman för att erhålla ett informationsövertag gentemot andra investerare. Detta medför potential att finna kvalitativa bolag med ett högt inneboende värde och en god säkerhetsmarginal. 

Via Garns metod för
bestående investeringar

Våra investeringsuniversum väljs via Garns metod, där djup fundamental analys förenas med extensiv bearbetning av tredjepartskällor och nätverk. För att säkerställa informationsövertaget stresstestas våra insikter mot andra investerares. Via Garns metod identifieras framtidens kvalitetsbolag idag – och säkerställer bestående investeringar över tid.

Ett investmentbolag med hjärtat i Lund

Garn Invest är ett investeringsbolag med hemvist i Lund. Med våra operationella och finansiella insikter möjliggörs varaktiga investeringar till förmån för Garns aktieägare.

Med fokus på Norden

Vi investerar i noterade nordiska bolag, vilka faller inom ramen för Garns utvalda investeringsuniversum. Den nordiska marknaden uppvisar en hög BNP per capita, stark kreditvärdighet och ett innovativt näringsliv. Således råder gynnsamma förutsättningar för ett stabilt investeringsklimat.

”Genom att väva samman våra insikter erhålls ett informations-övertag. Detta främjar kvalitativa och varaktiga investeringar med god säkerhetsmarginal.”

För att finna framtidens kvalitetsbolag idag

Garns investeringsuniversum består av bolagssegment där ledningens insikter vävs samman för att erhålla ett informationsövertag gentemot andra investerare. Detta medför potential att finna kvalitativa bolag med ett högt inneboende värde och en god säkerhetsmarginal.

Via Garns metod för bestående investeringar

Våra investeringsuniversum väljs via Garns metod, där djup fundamental analys förenas med extensiv bearbetning av tredjepartskällor och nätverk. För att säkerställa informationsövertaget stresstestas våra insikter mot andra investerares. Via Garns metod identifieras framtidens kvalitetsbolag idag – och säkerställer bestående investeringar över tid.

Investera i Garn

Vi välkomnar varaktiga delägare
som delar Garns syfte.

Investera i Garn

Vi välkomnar varaktiga delägare
som delar Garns syfte.