Med insikt bygga värde

Med insikt
bygga värde

Garn Invest är ett investeringsbolag med hemvist i Lund. Vi kombinerar finansiella och operationella insikter för varaktigt värdeskapande.


VD har ordet

“Vår metodik och strategi tar ansats i Garns syfte – med insikt bygga värde.
Att bygga varaktigt värde, oavsett marknadscykel.
Detta är essensen av investering.”

Bolagspresentation

Läs mer genom att klicka på bilden.

VD har ordet

“Vår metodik och strategi tar ansats i Garns syfte – med insikt bygga värde. Att bygga varaktigt värde, oavsett marknadscykel. Detta är essensen av investering.”

Garns metod – för bestående investeringar

Garn investerar i bolag vars starka marknadsposition och konkurrensfördelar skapar goda förutsättningar för vinsttillväxt över tid.

Våra innehav grundas i Garns metod – där djup fundamental analys vävs samman med unika insikter från våra erfarenheter och extensiva nätverk.


Garns metod –
för bestående investeringar

Garn investerar i bolag vars starka marknadsposition och konkurrensfördelar skapar goda förutsättningar för vinsttillväxt över tid.

Våra innehav grundas i Garns metod – där djup fundamental analys vävs samman med unika insikter från våra erfarenheter och extensiva nätverk.Vår målsättning är att identifiera kvalitativa bolag med högt inneboende värde till förmån för våra aktieägare.”

”Vår målsättning är att identifiera kvalitativa bolag med högt inneboende värde till förmån för våra aktieägare.”

Investera i Garn

Vi välkomnar varaktiga delägare

som delar Garns syfte.

Investera i Garn

Vi välkomnar varaktiga delägare
som delar Garns syfte.